E-Learning

THL producerar också elektroniska läromedel för så kallat elektroniskt lärande. Dessa program är lämpade för distribution både på DVD samt ditt företags intranet.

   

Detta ger: 

 

  • Bättre attityd genom kvalitetssäkrad information. 
  • Kompetensutveckling till rimlig kostnad.
  • Produktkännedom före lansering.
  • Vettig instruktion till kund. 

 

Elektroniska läromedel

  

THL har under mer än 30 år producerat instruktionsfilmer. Det är därför en naturlig följd att producera elektroniska läromedel.

     

E-learning, som det idag populärt kallas, kan med fördel användas då många användare skall utbildas och man vill ha möjligheten att följa upp att man når såväl kunskaps- som attitydmål. Bakom vår satsning på elektroniska läromedel ligger både en välutvecklad pedagogik och en teknisk lösning som möjliggör körning i valfri webbläsare utan installation av tilläggsprogram. 

   

Verksamhetsanpassade utbildningar

           

Naturligtvis kan vi även verksamhetsanpassa webbutbildningar direkt anpassade för er. Den är avsedd för såväl kommunal som privat verksamhet.

 

 
    

Bilkörning i offentlig tjänst

 

Vi erbjuder en webbaserad utbildning som är individanpassad och som inleds med ett diagnostiskt prov. Beroende på resultat leds man direkt till de avsnitt som innehåller nödvändig kunskap för att lösa de uppgifter som inte klarades av i det diagnostiska provet. Detta är en av marknadens mest kostnadseffektiva trafikutbildningar.

     

Mer information

   

Läs mer på om ”Bilkörning i offentlig tjänst” på:
www.biot.se »