Filmproduktion

THL har under mer än 30 år producerat film. Detta garanterar att våra filmer håller hög kvalitet, både pedagogiskt och konstnärligt. Produktionen anpassas efter ditt behov. Genom långt samarbete med ledande e-learningproducenter har vi också tillägnat oss den interaktiva pedagogiken.

 

Filmproduktioner med hög kvalite!

 

En filmproduktion från THL har därför alla förutsättningar att tillfredsställa högt ställda krav på instruktivitet och upplevelse. Rörligt media är ett självklart sätt när det gäller marknadsföring. 

Vi tar fram det du behöver, Informationsfilm, utbildningsfilm, produktspresentationer, reklam, intervjuer, det är du som bestämmer vad du vill ha!

 

Då tiden är mogen kan vi också leverera våra produktioner av skräddarsydd, kvalitativ utbildning.

 

Tack vare flexibilitet avseende leveransmedium kan de flesta vända sig till THL, oavsett inlärningssituation eller behov. Vi är inte längre bort än närmaste telefon!

  

Översättning till valfritt språk

 

THL har metoder för kostnadseffektiv översättning till valfritt språk, skapade i vårt arbete som leverantör till stora multinationella företag.